Üyelik Koşulları ve Gizlilik

ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

Bir taraftan “Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok No:2B İç Kapı No: 376 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE” adresinde mukim Mesudiyeli Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Ltd. Şti. (Aşağıda kısaca “Mesudiyeli” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.mesudiyeli.com internet sitesi ve/veya mobil uygulama (“Site ve/veya Mobil Uygulama”) üyesi (“Üye”) arasında, aşağıdaki şartlarda işbu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir.

1. Sözleşmenin Başlangıcı, Amacı ve Kapsamı

Mesudiyeli işbu sözleşmede belirlenen esaslara uygun olarak, Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden, Üyelerine ürün tedariki ve hizmet sağlar. Üye, Site’de ve/veya Mobil Uygulamada kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başlayabilir.

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Bununla birlikte; Üyelerin yanında Üye olmayan ancak sınırlı olarak Site veya Mobil Uygulamadan yararlanan ve/veya ziyaret eden ziyaretçiler için de işbu Sözleşme hükümleri bağlayıcı olacaktır. Mesudiyeli, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

2. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

*   Site ve/veya Mobil Uygulama, herkesin kullanımına açık bir site ve/veya mobil uygulamadır. Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

*   Üye, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

*   Üye; üyelik ile ilgili kişisel bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Mesudiyeli’nin bu sebeple uğradığı her türlü zararı önceden bildirimde bulunulmaksızın ve derhal karşılamakla yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceği ile işbu Sözleşme ile sahip olduğu kullanım haklarının sadece kendisine ait olduğunu ve başkalarına devredilemediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, söz konusu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından ve doğacak her türlü zarardan Üye sorumlu tutulacaktır.

*   Üye, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Mesudiyeli’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

*   Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Mesudiyeli’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edecek olup; Mesudiyeli, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

*   Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Siteyi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin Mesudiyeli tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

*   Site ve/veya Mobil Uygulama içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Mesudiyeli tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Mesudiyeli sorumlu tutulamaz.

*   Mesudiyeli ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı Üye’nin aksine bir talebinin olmaması halinde Mesudiyeli silip silmemekte serbesttir. Üye’nin herhangi bir talebinin olmadığı durumlarda ve Mesudiyeli’nin üyeye ilişkin kayıtları silmesi halinde, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Üye’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hakları saklıdır.

*   Üye, Sitede ve/veya Mobil Uygulamada kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Mesudiyeli, Üye’nin verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi doğrultusunda gereken tüm makul önlemleri almasına rağmen ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde Mesudiyeli’nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda derhal ve ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüş ise bu süre içinde bu bilgileri güncelleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

*   Site’de ve/veya Mobil Uygulamada, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine ve/veya mobil uygulamalara yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. Mesudiyeli tarafından bu linklere site ve/veya mobil uygulama içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

*   Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. Mesudiyeli’nin izni ve onayı olmaksızın, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.

*   Üye, Mesudiyeli’nin Site’de ve/veya Mobil Uygulamada yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, Mesudiyeli’nin uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

*   Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Mesudiyeli’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

*   Üye, istediği herhangi bir zamanda, e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak, e-mail üyeliğinden çıkabilir. Ayrıca üyelik sayfasında yer alan “üyeliklerim” bölümünden e-mail üyeliklerini iptal edebilir.

*   Üye, e-posta ve SMS ile bilgilendirilmek istediği takdirde, Mesudiyeli tarafından ilgili mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılacak anket çalışmasına katılım sağlayabileceğini kabul ve beyan eder.

3. Mesudiyeli’nin Hak ve Yükümlülükleri

 Aşağıda belirtilen durumlarda, Mesudiyeli’nin kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, sunduğu hizmeti geçici veya sürekli olarak durdurma, neden belirtmeksizin Üye’nin kullanımını durdurma ve/veya erişimini engelleme, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

*   Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye ve/veya Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi durumunda;

*   Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

*   Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

*   Üye’nin, Mesudiyeli kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Mesudiyeli’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın kötüye kullanılmasının Mesudiyeli tarafından tespit edilmesi durumunda,

*   Üye’nin, Site’yi ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

Mesudiyeli tarafından Site’ye ve/veya Mobil Uygulama’ya üye olması nedeniyle Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

4. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Mesudiyeli Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. müşterilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasal düzenlemelere uymaktadır. Kişisel verilerinizin Mesudiyeli tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verileri Koruma sayfasından ulaşabilirsiniz.

5. Sözleşme’nin Süresi ve Yürürlük

 Taraflarca akdedilen işbu Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve her iki taraf bakımından da süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme hükümlerine aykırılık ve/veya fesih ya da herhangi bir nedenle üyeliğin sona ermesi dolayısıyla hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Üye, Mesudiyeli’nin gerekli görmesi halinde, Site ve/veya Mobil Uygulama üyeliğinin iptal edebileceğini ve işbu Sözleşme’nin feshedebileceğini peşinen kabul eder.

Mesudiyeli taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. Mesudiyeli’nin, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Mesudiyeli, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayınlayacak, Üye’ye bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. İletişim ve Diğer Hükümler

Üyeler; herhangi bir zamanda e-bülten veya SMS üyeliğinden ayrılmayı seçtiği durumda, Mesudiyeli tarafından düzenli aralıklarla gönderilen e-bültenlerde ve SMS’lerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayarak, e-bülten üyeliğinden ayrılabilir veya “info@mesudiyeli.com” adresine üye olduğu e-posta adresi ile bildirimde bulunmak kaydıyla üyelikten çıkma talebinde bulunabilir.

Mesudiyeli’nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibi olup; Üyelerin yasal tebligat adresi üye olduğu sırada beyan ettiği adresi olarak dikkate alınır. Üye, beyan ettiği adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak Mesudiyeli’ye 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, Mesudiyeli nezdinde mevcut adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder. Haberleşme amaçlı olarak Üye’nin, üye olduğu sırada beyan ettiği e-mail adresi üzerinden iletişim kurulması bu hususu bertaraf etmez. Ayrıca işbu Sözleşme nedeniyle Mesudiyeli tarafından Üye’nin sistemde kayıtlı e-posta adresine yapacağı her türlü bildirim taraflarca geçerli kabul edilip, e-mail üzerinden yapılan bildirimin Üye’ye tebliğ edildiği taraflarca kabul edilmektedir.

 

ÜYE KABUL VE ONAY BEYANI

İşbu Sözleşmenin tarafı olmayı kabul eder ve ayrıca yukarıda yazan hususları okuduğumu, anladığımı ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. Aksi takdirde Mesudiyeli’nin tüm talepleri derhal yerine getireceğimi ve uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

ONAY

Mesudiyeli Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok No:2B İç Kapı No: 376 Ataşehir / İstanbul / Türkiye

Telefon: 0850 550 55 52

E-Posta: info@mesudiyeli.com

Mersis: 0619107340200001

Ticari Sicil Numarası: 256202

Alışveriş Sepetim

ShopPHP | v5