Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1-        SATICI

 

Mesudiyeli Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok No:2B İç Kapı No: 376 Ataşehir / İstanbul / Türkiye

Telefon: 0850 550 55 52

E-Posta: info@mesudiyeli.com

Mersis: 0619107340200001

Ticari Sicil Numarası: 256202

 

2-        ALICI

Adı:     {%name%}

Soyadı: {%lastname%}

Teslimat Adresi: {%address%} {%semt1%} {%sehir1%}

 

3-        SÖZLEŞME KONUSU, SÜRESİ, ÜRÜN, BEDEL VE TESLİM MASRAFLARI ve FATURA BİLGİLERİ

a.İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.mesudiyeli.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 Resmi Gazete Sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin taahhüt edilmesidir.

 

b.İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen fiyat dahil tüm taahhütler, değiştirilinceye ve güncelleme yapılıncaya kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen vaatler ve fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir

 

c.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Adı:     {%name%}

Soyadı: {%lastname%}

Teslimat Adresi: {%address%} {%semt1%} {%sehir1%}

 

Sipariş Numarası: {%randStr%}

Sipariş Tarihi: {%siparistarih%}

 

Sipariş Detayları:

{%SEPET_BILGILERI%}

 

Sipariş Tutarı: {%toplamTutarTL%}

Ödeme Tipi: {%odemeTipi%}

FATURA BİLGİLERİ

Adı:     {%name%}

Soyadı: {%lastname%}

Teslimat Adresi: {%address%} {%semt1%} {%sehir1%}

 

Telefon: MAKRO

E-posta/Kullanıcı Adı: MAKRO

 

 

Fatura Teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti olan (KDV dahil) ALICI tarafından ödenecektir.

Hızlı teslimat ücreti olan (KDV dahil) ALICI tarafından ödenecektir.

Kapıda ödeme sevkiyat masrafı olan ücreti (KDV dahil) ALICI tarafından ödenecektir.

4) ÖDEME, TESLİMAT VE İFA BİLGİLERİ

a. SATICI www.mesudiyeli.com üzerinden alınan siparişlerdeki adetleri herhangi bir sebep göstermeden iptal etme ve sınırlandırma hakkına sahiptir. Bu sınırlama aynı müşteri hesabından, aynı kredi kartı kullanılarak, aynı fatura veya teslimat adreslerini içeren, toptancı, bayi tarafından veya yeniden satılmak amacı ile verildiği düşünülen siparişlere uygulanabilir.

 

b. SATICI www.mesudiyeli.com alan adresinde bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar geçerlidir.

 

c. www.mesudiyeli.com üzerinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. SATICI bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

 

d. SATICI, www.mesudiyeli.com içeriğindeki resimlerde ürünlerin renklerini gerçek renklerine en uygun şekilde göstermeyi hedefler. Ancak kullanıcının ekran ayarları, farklı ekran tipleri dolayısı ile oluşabilecek farklardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

e. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

 

f. Satışa sunulan ürünlerin teslimatı sadece Türkiye sınırları içinde yapılmaktadır. Siparişler, Kargo aracılığı ile ALICI’nın yerleşim yerinin konumuna bağlı olarak 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslim edilir.

5) CAYMA HAKKI

a. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 30 (otuz) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Mal/hizmetin kullanılmamış olması şartıyla cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için SATICI’ya yapılacak olan cayma bildirimi, malın tesliminden itibaren 30 (otuz) günlük süre içinde Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik gereğince ALICI tarafından, yazılı veya bir sürekli veri taşıyıcısı yoluyla yapılmalıdır. O nedenle ALICI yukarıda yer alan açık adresine yazılı, müşteri hizmetleri telefon hattı veya info@mesudiyeli.com e-mail aracılığıyla iade talep etmelidir.

 

b. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller;

 

1.Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Bununla birlikte cayma hakkının kullanılamayacağı haller şöyledir; ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

c. Cayma hakkının kullanılması halinde,

3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürün, SATICI’ya gönderilmek üzere kargoya teslim edilirken fatura aslı da, iade bölümü doldurularak (İade edilmek istenen ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) ürün ile birlikte cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde gönderilmesi gereklidir.

 

2. SATICI, cayma bildiriminin ve iade edilmek istenen ürünün kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmek ve malı iade almakla yükümlüdür.

 

3. İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme metodu ile geri ödenir. Alışverişlere ilişkin iade tutarları ALICI’nın kredi kartı hesabına yapılır. Kredi kartına yapılacak olan iade ödemelerinde ilgili banka kuralları saklıdır.

6) GENEL HÜKÜMLER

a. SATICI’nın telefon yoluyla satışı bulunmamaktadır. Dolayısıyla sipariş vermek için aranan telefon numarasının kullanımı nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya herhangi bir ilave maliyet yüklenmemektedir.

 

b. SATICI’nın belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiği ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şekli bulunmamaktadır.

 

c. SATICI’nın sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiği herhangi bir ürün bulunmamaktadır.

 

d. SATICI site üzerinden alınan siparişlerdeki adetleri herhangi bir sebep göstermeden iptal etme ve sınırlandırma hakkına sahiptir. Bu sınırlama aynı müşteri hesabından, aynı kredi kartı kullanılarak, aynı fatura veya teslimat adreslerini içeren, toptancı, bayi tarafından veya yeniden satılmak amacı ile verildiği düşünülen siparişlere uygulanabilir.

 

e. Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

f. Taksitli satış hallerinde ALICI’nın temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları hususunda, Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanunun 19. Maddesi gereğince SATICI; taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı olarak kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını ve diğer yasal haklarını saklı tutmuştur.

 

g. ALICI www.mesudiyeli.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI iş bu “Ön Bilgilendirme Formu”nu elektronik ortamda teyit etmekle mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler ürün/ürünlerin tüm vergiler dahil fiyatı, cayma hakkı ile ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edinmiş olduğunu teyid etmiş olur.

 

h. İş bu ön bilgilendirme formu kapsamında verilen bilgilerin, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiği iş bu Ön bilgilendirme formu kapsamında belirtilmiştir.

7) ALICI'NIN İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ

a. İş bu ön bilgilendirmenin uygulanmasında, ALICI şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca açıklanan değere kadar ALICI’nın mal/hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

b. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68inci maddesinde belirlenen usule göre

01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

1- Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

2- Değeri üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

3- Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.

Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Mesudiyeli Elektronik Mağazacılık ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi C1 Blok No:2B İç Kapı No: 376 Ataşehir / İstanbul / Türkiye

Telefon: 0850 550 55 52

E-Posta: info@mesudiyeli.com

Mersis: 0619107340200001

Ticari Sicil Numarası: 256202

 

TARİH MAKRO

Alışveriş Sepetim

ShopPHP | v5